Dry Needling, het standaardwerk voor dierenartsen, Dry Needling-therapeuten en diegenen die het willen worden.

Dry Needling - the Schachinger Method

Een woord vooraf: mijn boek vervangt niet de opleiding tot behandelaar. Het is vooral bedoeld als waardevolle ruggensteun na het succesvol afronden van de Dry Needling-cursus. Daarnaast gaat het in op, en beantwoordt, vele vragen over het thema spierbehandeling met de Equine Dry Needling-Methode Schachinger.

Het boek is een naslagwerk voor versgebakken Dry Needling-therapeuten, bekwame vaktherapeuten en ervaren dierenartsen. Het werd samen met Cornelia Klarholz opgemaakt.

Het boek geeft antwoord op deze thema's en vragen:

  • Grondbeginselen van de histologie en pathofysiologie van het ontstaan van myofasciale pijn
  • Ontstaan van Triggerpoints en bewegingsstoornissen
  • Basisregels van de Equine Dry Needling
  • Mechanismes achter de Dry Needling naar Methode Schachinger
  • Differentiële diagnose en indicaties
  • Precieze behandeling per spier, inclusief priktechniek

HET STANDAARDWERK

De resultaten van het onderzoek, de therapie-ontwikkeling, de kennis en ervaring van fysiotherapeute Andrea Schachinger in één boek!

In het Engels of Duits, als leidraad in de praktijk of ter kennismaking met de paarden-Dry Needling.